Yčas Martynas


[1885 11 13 Šimpeliškiuose (Biržų r.) – 1941 04 06 Rio de Janeiro (Brazilija)], teisininkas, politikas, visuomenės veikėjas, pirmasis Nepriklausomos Lietuvos finansų ministras, bankininkas.

1911–1940 m. gyveno Kaune.

1911 m. atvykęs į Kauną įsidarbino advokato Petro Leono padėjėju. 1912 m. išrinktas Kauno gubernijos atstovu į Rusijos IV Dūmą. 1918 12 01 drauge su kitais įsteigė Lietuvos prekybos ir pramonės banką ir buvo paskirtas finansų ministru. 1919 m. paskirtas generaliniu įgaliotiniu finansų reikalams užsienio šalyse, dalyvavo įvedant lietuvišką litą. 1922–1925 m. buvo Lietuvos banko tarybos pirmininkas.
1922 m. drauge su kitais įsteigė Kaune akcinę bendrovę „Patrimpas“ žemės ūkio produktams perdirbti ir veislinei gyvulininkystei plėtoti. Jo įkurtos bendrovės: aliejaus spaudimo gamykla „Ringuva“ ir liejykla „Nemunas“ Kaune veikė iki pat 1940 m.
1922 m. įsteigė Lietuvių evangelikų reformatų draugiją ir buvo išrinktas jos pirmininku. 1924 03 13 parašė „Memorandumą apie reikalingumą protestantams teologijos fakulteto Kaune“. Taip pat čia įsteigė Pasaulinės bažnyčių sąjungos Lietuvos skyrių, išrinktas jos biuro pirmininku. 1928 m. pradėjo skaityti bažnytinės teisės kurso paskaitas Lietuvos universiteto Evangelikų teologijos fakultete.
1930 m. kartu su kitais išrūpino sklypą reformatų bažnyčiai Kaune, buvo išrinktas į komitetą, atsakingą už bažnyčios statybą ir gavo pavedimą rūpintis finansavimu.
1923 m. įkūrė Lietuvių-prancūzų, 1927 m. – Lietuvių-suomių draugijas, 1933 m. išrinktas Lietuvių-švedų draugijos pirmininku. 1934 m. su kitais organizavo Kaune švedų liaudies meno parodą.
M. Yčas leido „Vairą“, bendradarbiavo „Lietuvos ūkininke“, „Lietuvos aide“ ir kt. Nuo 1919 m. su žmona leido evangelikų reformatų laikraštį „Mūsų žodis“.
Sovietams okupavus Lietuvą, 1940 m. pasitraukė į užsienį ir netrukus Brazilijoje mirė.
Išleisti jo kūriniai: „Atsiminimai: nepriklausomybės keliais“ (3 t.; 1936, 1991), „Ankstyvoji krikščionybė“ (1997), „Iš Agaro krašto, 1855–1941“ (2009) ir kt.
Paulina Dabulevičienė ir Zita Balaišienė parengė leidinį „Jonas ir Martynas Yčai: bibliografijos (Kaunas, 2006), Jonas Aničas – monografiją „Jonas ir Martynas Yčai: gyvenimas ir darbai Lietuvai“ (Vilnius, 2007).

 • 1928 10 28 Vytauto Didžiojo universitete jam suteiktas garbės daktaro vardas.
 • 1997 m. Kazliškiuose buvusi Gėlių gatvė pavadinta M. Yčo vardu.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Jonas ir Martynas Yčai: gyvenimo ir veiklos datos / Jonas Aničas. – Vilnius, 1995. – 25 p.
 2. Jie neužmiršti! : [M. ir J. Yčams skirtas eilėraštis] / P. Zablockas // Mūsų sparnai. – 1995, Nr. 75, p. 28–29.
 3. Kauno miesto valdybos 1997 09 23 sprendimas Nr. 683.
 4. M. Yčo g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 70–71.
 5. Martynas Yčas : [biografija] / Vladas Terleckas. – Portr. – Bibliogr. išnašose // Lietuvos bankininkai / Vladas Terleckas. – Vilnius : Lietuvos bankas, 2001. – P. 222–234.
 6. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2003 03 21 sprendimas Nr. T-99.
 7. Martyno Yčo ekonominės veiklos Kaune pėdsakais / Alvydas Surblys. – Iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr. išnašose // Kauno istorijos metraštis. – T. 7. – 2006, p. 111–136.
 8. Yčas Martynas : I vyriausybės finansų, prekybos ir pramonės ministras : II, III vyriausybių finansų ministras / Algis Bitautas, Mindaugas Tamošaitis. – Portr. – Bibliogr. str. gale // Lietuvos Respublikos 1918–1940 m. vyriausybių ministrų biografinis žodynas / Mindaugas Tamošaitis, Algis Bitautas, Artūras Svarauskas. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras : Lietuvos edukologijos universitetas, 2016. – P. 189–193.
 9. Yčas Martynas : [1885 11 13–1941 04 05, Lietuvos politinis veikėjas, finansininkas, pramonininkas] // Valstybės atkūrimo istorijos / Alfonsas Eidintas, Raimundas Lopata. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2020. – P. 483–484.
 10. Martynas Yčas. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/6586492?s_id=dmVXjweqTZ8cIO8t&s_ind=3&valuable_type=EKSPONATAS [2023 02 27]