Žemaitis Zigmas


[1884 10 27 / 11 08 Daktoriuose (Ignalinos r.) – 1969 06 24 Vilniuje], matematikas, profesorius.

1919–1940 m. gyveno Kaune.

1919 m. rudenį iš Švenčionių atvykęs į Kauną, buvo Komercinės mokyklos direktorius. 1920 m. su kitais atidarė Aukštuosius kursus, pirmaisiais metais jiems vadovavo ir dėstė matematikos disciplinas. 1922 m. kursams peraugus į Lietuvos universitetą, buvo Matematikos katedros vedėjas, vienas iš pirmųjų profesorių, iki 1927 m. – Matematikos-gamtos fakulteto dekanas. Nuo 1930 m. vadovavo Geometrijos katedrai. Jam vadovaujant, 1932 m. Aleksote pastatyti Fizikos-chemijos rūmai (vokiečių susprogdinti 1944 m.).
Jo veikla skirta matematikos dėstymo metodikai, istorijai ir lietuviškai terminijai tobulinti. 1920 m. sudarė geometrijos ir trigonometrijos terminų rinkinį, parašė straipsnius apie žymiuosius matematikus, monografiją „Matematikos istoriografija ir Moritz Kantor“ (1930), dvitomį „Diferencialinis-integralinis skaičiavimas“ (1935).
Domėjosi mineralais, geologija ir zoologija. Profesoriui Tadui Ivanauskui padėjo steigti pirmąją kailinių žvėrelių fermą, zoologijos sodą ir muziejų. Dalyvavo Lietuvių mokslo, Vilnijos ir kt. draugijų veikloje.
Savo gyvenimą glaudžiai siejo su sportine aviacija. Kauno aukštesniojoje technikos mokykloje įkūrė aviacijos būrelį, visapusiškai skatino jaunuosius aviamodeliuotojus. 1927 m. įsteigė Lietuvos aeroklubą (LAK) ir 1929–1940 m. jam vadovavo. Z. Žemaičio iniciatyva LAK organizuodavo aviacijos šventes, loterijas ir rinkliavas, pvz. sklandytuvas „Šikšnosparnis“ buvo įsigytas už „Kauno audinių“ darbuotojų paaukotas lėšas. 1939 m. klubas turėjo 10 lėktuvų, 21 sklandytuvą, jam priklausė 51 lakūnas. Profesoriaus globojami aeroklubo atstovai įvairiose skraidymo varžybose laimėdavo pirmąsias vietas.
1940 m. persikėlė į Vilnių.
Jo archyvas saugomas Vilniaus universiteto mokslinės bibliotekos rankraštyne. 1973 m. skulptorius Leonas Žuklys sukūrė metalinį bareljefą „Prof. Zigmas Žemaitis“. 1979 m. išleistas jo portretinis vokas serijoje „Vilniaus universitetui 400 metų“. Minint 100-ąsias profesoriaus gimimo metines, sukurtas atminimo medalis, kuriuo apdovanojami žmonės, nusipelnę Lietuvos švietimui, mokslui ir kultūrai (skulptorius Antanas Žukauskas).
Išleistas straipsnių rinkinys „Zigmas Žemaitis“ (Vilnius, 1979). Vilniaus universitetas parengė bibliografijos rodyklę ir fotografijų rinkinį „Zigmas Žemaitis“ (Vilnius, 2008).

  • [1984 m.] ant namo V. Putvinskio g. 12 buvo atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1937–1940 m. gyveno matematikas, Lietuvos TSR nusipelnęs mokslo veikėjas, profesorius Zigmas Žemaitis“ (liet. ir rusų k.). 2017 m. įrengta nauja grupinė atminimo lenta: „Šiame name yra gyvenę pirmosios Lietuvos respublikos valstybės ir mokslo veikėjai: prof. Zigmas Žemaitis, Stasys Lozoraitis (vyresnysis), prof. Juozas Tonkūnas, Antanas Tumėnas, Magdalena Avietėnaitė“.
  • 2001 11 17 Aleksote atidarytame Lietuvos karo aviacijos memoriale (Veiverių g. 132) atidengta atminimo lenta (architektas Algimantas Mikėnas) su įrašu: „Prof. Zigmas Žemaitis, 1884 XI 8–1969 VI 24, Lietuvos aeroklubo kūrėjas. 1928–1940 LAK pirmininkas“.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Zigmas Žemaitis : [straipsnių rinkinys] / [Vilniaus V. Kapsuko universitetas]. – Vilnius : Mokslas, 1979. – 184 p., [8] iliustr. lap.
  2. Leonas Žuklys : skulptūra / Romualdas Alekna. – Vilnius : Petro ofsetas, 2004. – P. 74, 88.
  3. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
  4. Zigmas Žemaitis (1884–1969) / Loreta Vinclovienė. – Nuotr. // Tarp knygų. – 2009, Nr. 12 (gruodis), p. 23–24.
  5. Zigmas Žemaitis (1884–1969) / Liudvikas Lašas. – Iliustr., portr., faksim. // Akademikas profesorius Vladas Lašas / [sudarytojas Liudvikas Lašas]. – Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Leidybos namai, 2016. – P. 319–323.
  6. Laisvųjų mūrininkų biografijos. – Portr. // Masonai / Vytautas Plečkaitis. – Vilnius : Flavija, 2018. – P. 93–139.
  7. Nr. 12 (buv. 6). – Iliustr. – Bendroji str. antr.: Pastatų istorijos // Vlado Putvinskio gatvė: istoriniai faktai ir atsiminimai / Mindaugas Balkus, Feliksas Zinevičius. – Kaunas : [s.n.], 2020. – P. 18.
  8. Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyriaus informacija [2020 02 05].