Žemgulys Juozas


[1890 12 17 Rusėnuose (Klaipėdos r.) – 1941 06 26 Panevėžyje; palaidotas Kaune, Aukštosios Panemunės kapinėse], chirurgas, Lietuvos kariuomenės pulkininkas.

1919–1935, 1939–1941 m. gyveno Kaune.

1918 m. Charkovo universitete išlaikė baigiamuosius gydytojo egzaminus ir, grįžęs į Lietuvą, įsidarbino chirurgu Jurbarke. Nuo 1919 m. dirbo Kauno miesto ligoninės chirurgijos skyriuje. Įkūrė Kauno medicinos draugiją. 1920 m. su kitais įsteigė Aukštuosius kursus ir Medicinos skyriuje dėstė chirurgiją. Buvo ilgametis „Fraternitas Lithuanica“ korporacijos, Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos valdybos narys. Rašė straipsnius moksliniam žurnalui „Medicina“ ir buvo pirmasis jo redaktorius. 1923 m. perėjo į karo tarnybą ir, suteikus medicinos tarnybos pulkininko laipsnį, paskirtas Karo ligoninės chirurgijos skyriaus vadovu. Aktyviai dalyvavo Karo sanitarijos draugijos veikloje. 1929 m. išrinktas į Kauno apskrities ligonių kasos valdybą.
Buvo išradėjas ir novatorius. 1930 m. sukonstravo aparatą kaklo spondilitui gydyti, tobulesnį už užsienietiškuosius.
1935 m. pasitraukė į atsargą, įsteigė Lietuvos chirurgų draugiją ir buvo jos vicepirmininkas. 1935–1939 m. dirbo Klaipėdoje. 1939 m. grįžęs į Kauno karo ligoninę, ėjo chirurgijos skyriaus konsultanto pareigas.
Apdovanotas: Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928), DLK Gedimino 3 laipsnio ordinu (1931), Šaulių žvaigždės ordinu (1931) ir Šaulių žvaigždės medaliu (1939).
Parašė knygas: „Trumpas karo lauko chirurgijos vadovėlis“ (1932), „Karo sanitarijos tarnyba divizijos skaidinyje“ (1929) ir kt. Redagavo populiariąją „Žmonių gydymas namuose“ (1933), kuriai parašė apie du trečdalius straipsnių.
1940 m. persikėlė į Panevėžį. 1941 m. su kitais gydytojais nukankintas ir paliktas saugumo rūsyje.
1944 m. jo žmona su penkiais vaikais pasitraukė į Vakarus.
2023 m. išleista sudarytojo Žilvino Saladžinsko knyga „Juozas Žemgulys – gydytojas, karininkas, visuomenininkas, patriotas“ (Kaunas).

 • 1997 11 11 ant namo K. Donelaičio g. 14 atidengta memorialinė lenta: „Šį namą pasistatė ir jame 1931–1941 m. gyveno ir dirbo žymus Lietuvos chirurgas pulkininkas daktaras Juozas Žemgulys. 1941 m. birželio 26 d. bolševikų nužudytas Panevėžyje“.
 • 1998 m. Žaliakalnyje buvusi Kapinių gatvė (sovietmečiu F. Baltušio-Žemaičio g.) pavadinta J. Žemgulio vardu.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. D-ras Juozas Žemgulys : pirmas „Medicinos“ redaktorius : [portretas] // Medicina. – 1930, Nr. 5, p. [307].
 2. Gydytojas Juozas Žemgulys (1890–1941). – Pav. // Lietuvos gydytojų sąjunga / paruošė Liutauras Labanauskas, Jūratė Norvaišienė. – Kaunas : Lietuvos gydytojų sąjunga, 1998. – P. 28–31.
 3. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 4. Kankinio atminimui / Mariana Jasaitienė. – Portr. // Kauno diena. – 1997, lapkr. 12, p. 4.
 5. Kauno miesto valdybos 1998 11 17 sprendimas Nr. 1106.
 6. J. Žemgulio g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 181–182.
 7. Žemgulys Juozas (1890–1941). – Portr. – Bibliogr. išnašose // Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918–1953. – T. 8. – 2008, p. 340–341.
 8. Tragiški 1941 m. Panevėžio medicinos istorijos įvykiai / Liudvika Knizikevičienė. – Portr. – Bibliogr.: 13 pavad. // Mokslo ir technikos raida Lietuvoje. – [T.] 15 (2011). – 2011, p. 126–134.
 9. Atmintis atgijusi paminkluose : Lietuvos partizaninės kovos, tremties, tautinio atgimimo paminklų fotoalbumas. – Kaunas, 2011. – P. 127.
 10. Juozas Žemgulys. – Iliustr. – Bibliogr.: 2 pavad. // Atminties ženklai gydytojams. – Vilnius, 2012. – P. 165–166.
 11. Skulptorius Bernardas Bučas / Saulutė Genovaitė Markauskaitė. – Kaunas, 2016. – P. 117.
 12. Gydytojo J. Žemgulio namas. – Prieiga per internetą: https://modernizmasateiciai.lt/gydytojo-j-zemgulio-namas/ [2023 06 14]