Zikaras Juozas


[1881 11 18 Paliukuose (Panevėžio r.) – 1944 11 10 Kaune; palaidotas Kauno senosiose kapinėse, vėliau perlaidotas Petrašiūnų kapinėse; architekto Vytauto Landsbergio-Žemkalnio suprojektuotą kapą puošia Juozo Zikaro sukurto S. Kuktaitės antkapinio paminklo „Liūdesys“ („Sielvartas“) autorinė kopija], skulptorius, dailininkas, profesorius.

1928–1944 m. gyveno Kaune.

1928 m. pabaigoje su šeima iš Panevėžio persikėlė į Kauną. Meno mokykloje vadovavo skulptūros studijai. Iš studentų reikalavo akademiškumo, gilaus gamtos pažinimo, bet individualumo neslopino. 1932–1938 m. buvo Lietuvos dailininkų draugijos pirmininkas. 1940 m. Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute dėstė piešimą, nuo 1941 m. vadovavo skulptūros ir keramikos fakultetui. 1944 m. jam suteiktas profesoriaus vardas. Išugdė tokius menininkus kaip P. Aleksandravičius, J. Kėdainis, V. Palys, L. ir V. Žukliai ir kitus.
Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje pastatytas jo sukurtas paminklas „Žuvusiems už Lietuvos laisvę“ (1921), garsiosios dekoratyvinės skulptūros „Laisvė“ (1921), „Knygnešys“ (1928); J. Basanavičiaus, S. Daukanto, V. Kudirkos paminkliniai biustai (1923–1927 m.). Jo skulptūrinėmis kompozicijomis papuošti pastatai miesto centre (V. Putvinskio g. 70, A. Mickevičiaus g. 7). Kūrė bareljefus, Lietuvos Respublikos monetų modelius, 1928 m. Nepriklausomybės medalį ir kt. Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje (V. Putvinskio g. 55) saugoma dalis jo darbų, dariusių įtaką tolesnei lietuvių skulptūros raidai.
1937 m. Paryžiaus parodoje už lietuviškos sodybos maketą apdovanotas pagrindiniu prizu. Apdovanotas DLK Gedimino 2-ojo laipsnio ordinu, Nepriklausomybės dešimtmečio medaliu.
1944 m. skulptorius savo noru pasitraukė iš gyvenimo.
2001 m., minint 120-ąsias jo gimimo metines, išleistas pašto ženklas ir meninis vokas (dailininkė Milda Kairaitienė).
Panevėžyje išleisti katalogai: „Juozas Zikaras, 1881–1944–1991: tarptautinio ekslibrio konkurso, skirto J. Zikaro 110-osioms gimimo metinėms, parodos katalogas“, „Laisvės paminklo kūrėjas: parodos katalogas: tapyba, grafika, skulptūra“. J. Balčikonio gimnazijoje sukurtas videofilmas apie skulptorių. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus išleido ekspozicijos vadovą „Juozo Zikaro muziejus“ (Kaunas, 2001). Kauno kolegijos J. Vienožinskio menų fakultetas išleido studentų diplominių darbų, apdovanotų Juozo Zikaro premija, katalogą (Kaunas, 2006). 2018 m. pristatytas dokumentinis filmas „Zikaras. Laisvės paminklo kūrėjas“ (scenarijaus autorius ir režisierius Linas Mikuta). 2021-ieji paskelbti Juozo Zikaro metais.
S. Budrys parengė knygą „Juozas Zikaras, 1881–1944“ (Vilnius, 1960). Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus išleido Mildos Banytės ir Vaivos Laukaitienės sudarytą monografiją „Juozas Zikaras“ (Kaunas, 2009). 2021 m. išleista sudarytojų A. Astramsko ir Z. Pikelytės „Iš Panevėžio praeities : Juozas Zikaras ir jo kultūrinė aplinka : XXIII konferencijos pranešimai [2021, Panevėžys] : konferencija skirta Juozo Zikaro metams“ (Panevėžys).

 • 1966 m. ant skulptoriaus paties statyto namo Žaliakalnyje, J. Zikaro g. 3 prikabinta atminimo lenta. 1988 11 18 atidengta nauja memorialinė lenta su bareljefu (bareljefo autorius J. Zikaro sūnus skulptorius Teisutis Zikaras): „Šiame name 1933–1944 m. gyveno skulptorius Juozas Zikaras“.  Pastaroji 2015 11 03 pavogta. Po namo rekonstrukcijos, 2021 m. pakabinta nauja informacinė lenta. 1991 11 18 prie namo pastatytas J. Zikaro paminklinis biustas (skulptorė Danutė Danytė-Varnauskienė). 2001 11 18, minint 120-ąsias gimimo metines, skulptoriaus namuose atidarytas memorialinis muziejus, kuris dukros Alytės rūpesčiu namo pusrūsyje esančioje tėvo dirbtuvėje neoficialiai veikė nuo 1959 m.
 • 1972 m. buvusiai Ąžuolų gatvei Žaliakalnyje suteiktas J. Zikaro vardas. Kačerginėje (Kauno r.) jo vardu pavadinta gatvė.
 • 1996 m. JAV gyvenusi marti Aldona Zikarienė įsteigė J. Zikaro 1000 Lt premiją, skirtą premijuoti geriausius jaunųjų menininkų diplominius darbus.
 • 2009 11 20 Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultete (A. Mackevičiaus g. 27) atidaryta J. Zikaro vardo auditorija. Prie jos durų atidengta stiklo plaketė, kurioje įamžintas J. Zikaro parašas (autorius – stiklo menininkas Artūras Rimkevičius).
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Kauno miesto LDT VK 1988 05 25 potvarkis Nr. 173 p.
 2. Kauno miesto DŽDT VK 1972 m. sprendimas Nr. 592.
 3. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 4. Laisvės paminklo kūrėjas / Ramutė Vaitiekūnaitė. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1991, lapkr. 16, p. 5.
 5. J. Zikaro g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 179–180.
 6. Ex libris Zikaro Juozo. Panevėžys. 1917–1987 ; Ex libris Juozas Zikaras 110. Panevėžys : [ekslibrisai] / Ona Šimaitytė-Račkauskienė // Ona Šimaitytė-Račkauskienė: noriu pasakyti… / [tekstas: Kristina Jokubavičienė. – [Vilnius] : Egodizainas, [2008]. – P. 17, 20.
 7. Juozo Zikaro atminimas // Juozas Zikaras. – Kaunas, 2009. – P. 79–82.
 8. Juozo Zikaro kūrybos pėdsakais / Giedrius Grabauskas-Karoblis. – Iliustr. // XXI amžius. – 2010, saus. 6, p. 6.
 9. Neeilinės J. Zikaro namų istorijos / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2020, kovo 14, p. 36–37.
 10. Apie Dorą, Bugį ir Perlą – apsaugininkų dinastiją / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2020, kovo 21, p. 16–17.
 11. Neįtikėtinų istorijų kupini J. Zikaro namai-muziejus atveria duris lankytojams / Vida Labanauskienė. – Iliustr. // XXI amžius. – 2021, spal. 1, p. 12.
 12. J. Zikaro g. 3. – Prieiga per internetą: http://archimede.lt/kaunas/pastatas/84 [2022 10 07]
 13. J. Zikaro namai-muziejus. – Prieiga per internetą: https://ciurlionis.lt/veiklos/padaliniai/j-zikaro-namai-muziejus/ [2022 10 07]
 14. Virtualus muziejus / Apie skulptorių Juozą Zikarą su vertimų į gestų kalbą. – Prieiga per internetą: https://ciurlionis.lt/veikla/lankytojams/virtualus-muziejus/apie-skulptoriu-juoza-zikara-su-vertimu-i-gestu-kalba/ [2022 10 12]
 15. Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Memorialinių muziejų skyriaus J. Zikaro kolekcijos kuratorės Rasos Jonės Ruibienės informacija [2022 10 12].
 16. Skulptoriaus Juozo Zikaro portretas. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/valuables/e/805832/37676711 [2023 06 13]