Žikevičius Algis

 

[1941 02 12 Kaune – 2005 01 07 Kaune; palaidotas Karmėlavos kapinėse], pedagogas, Saugaus eismo mokyklos įkūrėjas.

Visą laiką gyveno Kaune.

Baigęs 17-ąją vidurinę mokyklą (dab. J. Dobkevičiaus progimnazija) įstojo į Kauno kūno kultūros institutą, kurį baigęs dirbo S. Nėries vidurinėje mokykloje fizinio lavinimo mokytoju. Nuo 1974 m. buvo mokyklos direktoriaus pavaduotojas. Subūręs saugaus eismo entuziastus, įkūrė pirmąjį Lietuvoje jaunųjų eismo inspektorių būrelį, 1980 m. peraugusį į Saugaus eismo mokyklą. Kurį laiką tai buvo vienintelė tokio profilio įstaiga ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje, siekusi įtvirtinti saugaus elgesio gatvėje žinias ir suteikti galimybę vaikams pasirinkti popamokinės veiklos kryptį. Pedagogo pastangomis mokykla tapo pavyzdine. Prie įvairių mokyklų buvo steigiami jos filialai.
25-rius metus vadovavo Saugaus eismo mokyklai, rengė įvairias akcijas ir konkursus. Vasaromis prie ežerų ir upių organizuodavo jaunųjų eismo inspektorių stovyklas. Jo rūpesčiu sukurtos vaizdinės priemonės, videofilmai, įsteigtas ikimokyklinio amžiaus vaikų saugaus eismo ugdymo centras. Siekiant išvengti nelaimių, leistas laikraštėlis „Eismo žinutės“, TV laida „Stop“, įsteigti automodeliavimo būreliai, buvo organizuojami jaunųjų eismo patrulių budėjimai judriose sankryžose ir kt.
Išugdė daug pasekėjų. Įkūrė Teatro mylėtojų draugiją prie Kauno dramos teatro. Vienam pirmųjų ugdymo įstaigų vadovų mieste buvo suteikta aukščiausia vadybos kategorija.

  • 2006 09 07 Kauno saugaus eismo mokykla (Puodžių g. 24, vėliau persikėlė į Ašigalio g. 23) pavadinta Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla, kurioje įrengta jos įkūrėjui skirta ekspozicija.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. O pamokoms neliko vietos : pasakojimas apie vienintelę Respublikoje Kauno saugaus eismo mokyklą ir jos problemas / Irena Voverytė. – M. Baranausko nuotr. // Bičiulystė. – 1990, Nr. 2, p. 6.
  2. Eismo mokykla: kas ir kada uždegs žalią šviesą? : [pokalbis su Saugaus eismo mokyklos dir. A. Žikevičiumi, Kaunas] / [užrašė] Violeta Vilkauskaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1994, kovo 4, p. 11.
  3. Vaikai prie šviesoforo… / Vidas Bakonis. – Vlado Žirgulio nuotraukos // Diena. – 1995, rugs. 23, p. 13.
  4. A. Žikevičiaus atminimo vakaras. – (Konrado naujienos) // Kauno diena. – 2005, vas. 5, p. 15.
  5. Mokykla pervardijama buvusio direktoriaus vardu // Kauno diena. – 2006, liep. 19, p. 5.
  6. Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla. – Prieiga per internetą: https://saugausvaikomokykla.lt/ [2022 05 11]