Žilinskas Mykolas


[1904 09 29 Smalininkuose (Marijampolės r.) – 1992 02 09 Vilniuje; palaidotas Petrašiūnų kapinėse, antkapinio paminklo skulptorius Vytautas Narutis], verslininkas, kolekcininkas, meno mecenatas.

[1922]–1940, 1989–1990 m. gyveno Kaune.

1925 m. baigęs Kauno „Aušros“ gimnaziją, mokėsi Lietuvos universiteto (LU) Humanitariniame fakultete. 1929 m. baigė Istorijos skyrių. 1927 m. buvo pakviestas dirbti Lietuvos vidaus reikalų ministerijos Saugumo departamente. 1932 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Teisių fakultetą. Nuo 1933 m. ėjo Saugumo departamento spaudos skyriaus viršininko pareigas. Dalyvavo Šaulių ir „Vilniaus išlaisvinimo“ sąjungų veikloje. Nuo 1936 m. buvo Lietuvos Respublikos ministrų kabineto kanceliarijos viršininkas ir kuravo ryšius su rusų pasiuntinybe.
Nuo 1925 m. rašė straipsnius periodiniams leidiniams „Lietuvos aidas“ „Trimitas“, „Ūkininko patarėjas“ ir kt. Redagavo „Vyriausybės žinias“ ir „Kriminalistikos žinyną“.
Buvo gabus verslininkas. Praturtėjęs, nusipirko namą Senamiestyje ir dvarą Abromiškėse (Elektrėnų sav.).
1940 06 30 pasitraukė į Vokietiją. Ten sukaupė vertingą meno kūrinių kolekciją, kurią padovanojo Kaunui. Nuo 1971 m. paveikslai pradėjo keliauti į dab. Nacionalinį M. K. Čiurlionio dailės muziejų.
1979 m. M. Žilinsko lėšomis pastatyta pirmoji galerija (dab. Kauno paveikslų galerija, K. Donelaičio g. 16), kurioje buvo eksponuojama jo kolekcija. Apie ją rašyti buvo draudžiama, bet M. Žilinsko gyvenimo tikslas – įrodyti, ką gali vienas lietuvis. Tais pačiais metais ištikus insultui, prašėsi būti gydomas Kauno klinikose, vėliau pervežtas į Vilnių.
Apdovanotas Vytauto Didžiojo 5-ojo laipsnio ordinu ir Lietuvos nepriklausomybės medaliu, Tautų draugystės ordinu.
Dailininkai V. Karatajus ir V. Ciplijauskas nutapė mecenato portretus, J. Varnas sukūrė medalį, režisierius B. Morkevičius – dokumentinį filmą, žurnalistė Gražina Sviderskytė – dokumentinį filmą „Šimtmečio kontrabanda: Paskutinis reisas“ apie kolekcijos gabenimą iš Berlyno į Lietuvą.
Išleista Vytauto Jakelaičio knygelė „Mykolas Žilinskas: jis apie save, mes apie jį“ (Vilnius, 1994), iliustruotas inventorinis katalogas „Mykolo Žilinsko dailės kolekcija“ (Kaunas, 2006).

 • 1989 06 30 Nepriklausomybės a. 12 atidaryta Mykolo Žilinsko vardu pavadinta paveikslų galerija, pastatyta jo lėšomis pagal su fundatoriumi suderintą projektą; atidengta memorialinė lenta lietuvių ir anglų k. (skulptorius Stasys Žirgulis). 2004 09 29 galerijos laiptų aikštelėje pastatytas M. Žilinsko paminklinis biustas (skulptorius Stasys Žirgulis).
 • 1991 09 26 kolekcininkui ir mecenatui suteiktas Kauno miesto garbės piliečio vardas.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Pažintis su Kauno paveikslų galerija // Kalba Vilnius. – 1982, saus. 1, p. 13.
 2. Mykolas Žilinskas : jis apie save, mes apie jį / Vytautas Jakelaitis. – Vilnius : Mintis, 1994. – 63, [1] p., [7] iliustr. lap.
 3. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 4. Iškilmių organizatoriams teko pasinervinti / Vėjūnė Gečiauskienė ; L. Brundzos nuotr. // Laikinoji sostinė. – 2004, rugs. 30, p. 1.
 5. Mykolo Žilinsko dailės galerija : [informacinis leidinys] = Mykolas Žilinskas art gallery / sudarytoja Irmantė Šarakauskienė. – Kaunas : Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus, 2014. – [52] p.
 6. Mykolo Žilinsko dailės galerija : Nepriklausomybės a. 12 / Vaidas Petrulis. – Iliustr., plan. // Kaunas, 1918–2015 / [Almantas Bružas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Jolita Kančienė, Rūta Leitanaitė, Nijolė Lukšionytė, Vaidas Petrulis]. – Vilnius : Lapas [i.e. Actus musicus], 2015. – P. 200.
 7. Miesto Garbės piliečiai. – Prieiga per internetą: http://www.kaunas.lt/apie-kauna/skiriami-apdovanojimai/miesto-garbes-pilieciai/ [2010 08 18]
 8. Dar nepažinta dovana Kaunui / Kotryna Lingienė. – Iliustr. // Kaunas pilnas kultūros. – 2019, Nr. 12, p. 4–11.
 9. Kultūros archyvai. Mykolas Žilinskas. – Prieiga per internetą: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/8161/kulturos-archyvai-mykolas-zilinskas [2023 06 14]