Žmuidzinavičius Antanas


[1876 10 31 Seirijuose (Lazdijų r.) – 1966 09 09 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse, 1969 m. pastatyto antkapinio paminklo skulptorius Vladas Žuklys ], dailininkas, kolekcininkas, profesorius.

1919–1921, 1924–1966 m. gyveno Kaune.

Studijavo tapybą Vakarų Europoje. 1907 m. su kitais surengė pirmąją lietuvių dailės parodą. 1918 m. dalyvavo parenkant Lietuvos vėliavos spalvas. 1919 m. lenkams okupavus Vilnių, persikėlė į Kauną. Buvo 1920 m. atgaivintos Lietuvių dailės draugijos narys. Su kitais rūpinosi Maskvoje buvusių M. K. Čiurlionio paveikslų grąžinimu, galerijos ir meno mokyklos steigimu, parodų organizavimu. Vėliau keliavo po pasaulį.
1924 m. grįžęs iš JAV, pasinėrė į visuomeninę veiklą. Bandė atgaivinti sunykusią Dailės draugiją. 1928 m. ir 1933 m. surengė jos paskutines parodas (1935 m. įkūrus Lietuvos dailininkų sąjungą, Dailės draugija likviduota). 1929–1934 m. buvo Šaulių sąjungos centro valdybos pirmininkas, redagavo žurnalą „Trimitas“. 1936 m. minint dailininko 60-metį, surengta jubiliejinė jo kūrybos paroda Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje.
1926–1940 m. dėstė piešimą Kauno meno mokykloje, 1941–1951 m. – Kauno taikomosios dailės institute. Rinko liaudies meno kūrinius (apie 20 kolekcijų). Tapė peizažus, portretus, temines kompozicijas, plakatus, iliustravo knygas (sukūrė apie 2000 darbų). 1961 m. savo rinkinius, kūrinius ir archyvą dovanojo Lietuvai.
1957 m. A. Žmuidzinavičiui buvo suteiktas liaudies dailininko garbės vardas.
Išleido A. Žemaičio slapyvardžiu pasirašytą eilėraščių rinktinę „Gyvenimo takais“ (1930), vaizdelių rinkinius „Lietuvos keliais“ (1921), „Priešui ir tėvynei“ (1931), autobiografinę knygą „Paletė ir gyvenimas“ (1961).
1947 m. skulptorius Robertas Antinis (tėvas) nulipdė dailininko biustą. 1996 m. serijoje „Žymūs Lietuvos žmonės“ išleistas jam skirtas 1 Lt vertės pašto ženklas (dailininkė Aušrelė Ratkevičienė).
Apie jį išleista: „Antanas Žmuidzinavičius, TSRS liaudies dailininkas“ (Vilnius, 1957), jo parodų katalogai (1956, 1963), 24 reprodukcijų rinkinys (1966, 1977), „Velniai: dailininko A. Žmuidzinavičiaus kolekcija“ (1967, 1973), 1987 m. – ekslibrisų knygelė iš dailininko kūrinių ir rinkinių muziejaus fondų, Broniaus Jauniškio atsiminimai „Viešnagė pas velnius“ (Kaunas, 2000). Minint 125-ąsias gimimo metines, sudaryta bibliografijos rodyklė „Antanas Žmuidzinavičius: 1906–2001“ (Alytus, 2001). 2016 m. išleistas albumas „Antanas Žmuidzinavičius“ (Kaunas).

 • 1966 m. dailininko name V. Putvinskio g. 64, pastatytame 1928 m. pagal Vytauto Landsbergio-Žemkalnio projektą, įkurtas M. K. Čiurlionio dailės muziejaus padalinys – A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus. 1967 m. atidarytas jo memorialinis butas ir dirbtuvė (1982 m. pastatytas priestatas, į kurį perkeltas Velnių muziejus – vienintelis pasaulyje). 1977 m. ant namo prikabinta atminimo lenta, kuri 1992 m. dingo. 2006 m. atidengta nauja memorialinė lenta (skulptorius Vladas Žuklys, architektas Jonas Lukšė): „Šiame name 1929–1966 m. gyveno dailininkas Antanas Žmuidzinavičius“.
 • 2006 m. Romainiuose A. Žmuidzinavičiaus vardu pavadinta nauja gatvė.
 • 2011 04 29 Lietuvos tautodailininkų sąjungos konferencijos sprendimu (protokolo Nr. 11-02) įsteigta Antano Žmuidzinavičiaus vardo respublikinės konkursinės peizažo parodos premija, skiriama kas dveji metai.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Dail. A. Žmuidzinavičius apie savo gyvenimą : jo 60 metų amžiaus ir 35 metų kūrybos sukaktuvių proga/ A. Braziulis. – Iliustr. // Trimitas. – 1936, Nr. 44, p. 1050–1053.
 2. Antanas Žmuidzinavičius. – Iliustr. // Kūrėjai ir jų memorialinės vietos / Stasė Ramanauskienė. – Vilnius, 1984. – P. 140–144.
 3. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 4. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2006 01 26 sprend. Nr. T-18.
 5. Kauno miesto savivaldybės 2006 08 04 administracijos direktoriaus įsakymas A-3031.
 6. Antano Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus. – Iliustr. – Turinys : Velnių kolekcija // M.K. Čiurlionio dailės muziejus, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio galerija, Mykolo Žilinsko dailės galerija …. – [Kaunas] : [Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus], [2008]. – P. 24–27.
 7. Peizažų meistrui – parodos laureato diplomas / Aurelija Servienė. – Iliustr. // Vakarų Lietuva. – 2011, spal. 18–24 (Nr. 42), p. 3.
 8. Dailininko Antano Žmuidzinavičiaus namas : V. Putvinskio g. 64 / Jolita Kančienė. – Iliustr. // Kaunas, 1918–2015 / [sudarytoja Julija Reklaitė]. – Vilnius : Lapas [i.e. Actus musicus], 2015. – P. 154.
 9. A. Žmuidzinavičiaus gyvenimo paletės spalvos. – Iliustr. – KD inf. // Kauno diena. – 2016, spal. 25, p. 22.
 10. Nr. 64 (buv. 40) / Mindaugas Balkus, Feliksas Zinevičius. – Iliustr. – Bendroji str. antr.: Pastatų istorijos // Vlado Putvinskio gatvė: istoriniai faktai ir atsiminimai / Mindaugas Balkus, Feliksas Zinevičius. – Kaunas : [s.n.], 2020. – P. 75–76.
 11. Pažįstamas nepažįstamas A. Žmuidzinavičius / KD inf. – Iliustr. // Kauno diena. – 2021, birž. 9, p. 22.
 12. A. Žmuidzinavičius muziejaus velnių ekspozicijos salėje. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/valuables/e/805209/50000020157159 [2023 06 14]
 13. Pastatų komplekso dailininko Antano Žmuidzinavičiaus namas. – Prieiga per internetą: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/F4E4B4EE-FE71-4A1A-9BEE-CD0E7A699AD9 [2023 12 20]
 14. A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus / Velnių muziejus. – Prieiga per internetą: https://ciurlionis.lt/veiklos/padaliniai/a-zmuidzinaviciaus-kuriniu-ir-rinkiniu-muziejus-velniu-muziejus/ [2023 12 21]
 15. Apie dailininką Antaną Žmuidzinavičių su vertimu į gestų kalbą. – Prieiga per internetą: https://youtu.be/YzyeuRGBvd8 [2023 12 21]