Zupavičius (Zupovičius) Juda Šeftelis (Zupowitch Jehuda)


[1914 06 01 Jonavoje – 1944 03 28 Kaune], Lietuvos kariuomenės atsargos leitenantas, vienas iš Kauno geto policijos vadovų ir pogrindžio pasipriešinimo organizatorių.

1931–1944 m. gyveno Kaune.

1931 m. baigęs Jonavos vidurinę mokyklą, persikėlė į Kauną. 1937 06 15 baigė Kauno aukštesniosios technikos mokyklos Statybos skyrių. Po kelių savaičių pašauktas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į pirmąjį inžinerijos batalioną. 1938 09 27 baigus Karo mokyklą, suteiktas inžinerijos atsargos jaunojo leitenanto laipsnis ir paleistas į atsargą. Dirbo „Pienocentro“ bendrovėje. Buvo aktyvus žydų sionistinės organizacijos „Beitar“ narys.
Kilus Vokietijos–Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungos (SSRS) karui nuo 1941 08 17 tarnavo Kauno geto žydų policijoje. 1941 12 01 paskirtas geto policijos viršininko padėjėju, 1942 07 02 – policijos inspektoriumi, 1943 06 01 – 2 policijos nuovados viršininko pavaduotoju. Juda Zupavičius, visų vadinamas Juliumi, dalyvavo slaptoje žydų pogrindinėje veikloje. Kartu su kitais vedė slaptą dienyną, jidiš kalba aprašinėjo Kauno geto gyvenimą (2014 m. JAV Holokausto memorialinis muziejus Vašingtone išleido knygą, kurioje panaudotas visas dienynas).
1944 m. kovo 27-osios rytą suimtas kartu su kitais Kauno geto policininkais ir išvežtas į IX-ąjį fortą. Tardytas, kankintas, bet neišdavęs apie gete esančias slaptavietes, sušaudytas.

 • 2014 09 22, minint Kauno geto likvidavimo 70-metį, E. Ožeškienės g. 21-ojo namo kieme buvusiam šio namo gyventojui – Kauno geto kankiniui ir didvyriui atminti atidengta freska su užrašu (dailininkas Vytenis Jakas): „Čia 1939 m. – 1941 m. gyveno Dita ir Juda Zupavičiai. Juda buvo vienas iš Kauno geto pogrindžio vadovų, žiauriai nacistų kankintas neišdavė geto vaikų slėptuvių. Dita buvo kovos bendražygė“. 2015 07 13 prie įvažiavimo į kiemą atidengta memorialinė lenta (skulptorius Gediminas Pašvenskas): „Kieme esančiame name Nr. 21C 1939–1941 m. gyveno Juda Zupavičius, Lietuvos kariuomenės atsargos leitenantas, vienas iš Kauno geto policijos vadovų ir pogrindžio pasipriešinimo organizatorių, 1944 m. žiauriai nukankintas IX forte“. Lentos tekstas lietuvių ir hebrajų kalbomis.
 • 2017 11 18 Aukštųjų Šančių karių kapinėse (Ašmenos 1-oji g. 2) atidengtas ir pašventintas paminklas Lietuvos kariuomenės karininkams – sovietinės ir nacistinės okupacijų aukoms atminti. Penkiose stelose iškaltos 813 žuvusių ar sovietų nužudytų, 26 nacių nužudytų karininkų pavardės. Šalia stelų pastatytas Vyčio Kryžiaus formos monumentas Lietuvos karininkų ir Laisvės kovų dalyvių atminimui (paminklo idėjos autorius, Lietuvos kariuomenės karių, nukentėjusių nuo sovietinio ir nacistinio genocido, artimųjų sąjungos (LKKAS) pirmininkas Vytautas Zabielskas, paminklinio komplekso autorius architektas Stasys Pūtvis). Greta kitų įrašytas ir Šeftelis Zupovičius.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Zupovičius Juda Šeftelis : [1914 06 01–?]. – Portr. // Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918–1953. –T. 8. – 2008, p. 318–319.
 2. Pagerbs lentomis. – Portr. // Kauno diena. – 2015, saus. 19, p. 3.
 3. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 04 07 įsakymas Nr. A-1092.
 4. Kauno žydų bendruomenė… [skelbimas] // Kauno diena. – 2015, liep. 10, p. 14.
 5. Pagerbtas J. Zupavičiaus atminimas. – Prieiga per internetą: https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/107997/pagerbtas_j._zupaviciaus_atminimas [2015 07 13]
 6. Su švaria sąžine : apie Judą Zupavičių pasakoja Dita Zupavičienė-Špielberg. – Iliustr., portr. // Brasta. – 2016, Nr. 1(5). – [2016], p. 57–59.
 7. With a clear conscience : Dita Zupovitz-Sperling talks about Yehuda Zupovitz. – Iliustr., portr. // Wade. – 2016, no. 1(5). – [2016], p. 56–59.
 8. Palikti ženklą, turintį išliekamąją vertę : [pokalbis su kauniečiu skulptoriumi Gediminu Pašvensku] / [kalbėjosi] Ainė Jacytė. – Portr. // Kauno diena. – 2017, kovo 8, p. 22.
 9. Gyvuosius įpareigojantis paminklas / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2017, lapkr. 20, p. 3.
 10. Įamžintas Lietuvos karininkų – sovietinės ir nacistinės okupacijos aukų – atminimas. – Iliustr. – „Tremtinio“ inf. // Tremtinys. – 2017, lapkr. 24, p. 1.
 11. Kaune pašventintas paminklas žuvusiems Lietuvos kariuomenės karininkams / Povilas Šimkavičius. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2017, lapkr. 25, p. 4–5.
 12. Lietuvos kariuomenės karininkai – sovietinės ir nacistinės okupacijų aukos / Vytautas Zabielskas. – Vilnius : [V. Zabielskas], 2021. – 503, [1] p.