Augustaitis Algirdas

 

[1923 06 12 Kaune – 1990 04 09 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse], energetikos ir elektrotechnikos specialistas.

Visą laiką, išskyrus mokslo ir studijų metus, gyveno Kaune.

1932 m. įstojo į Kauno „Aušros“ berniukų gimnaziją, kurioje mokėsi iki aštuntos klasės. 1940 m. rugsėjo mėnesį, paskyrus tėvą, profesorių Praną Augustaitį atkurto Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dekanu, persikėlė į Vilnių. 1941 m. birželio mėnesį baigė Vilniaus I gimnaziją.
Rudenį grįžo į Kauną ir įstojo į Suaugusiųjų institutą. 1942 11 23 pradėjo studijuoti Kauno universiteto (dab. Vytauto Didžiojo universitetas, VDU) Technologijos fakulteto Elektrotechnikos skyriuje, bet metų pabaigoje dėl ligos mokslus nutraukė. 1944 m. vėl tęsė mokslus. Nuo 1948 m., dar studijuodamas, pradėjo dirbti vyresniuoju preparatoriumi universiteto Bendrosios elektrotechnikos katedroje, 1949 m. perkeltas vyresniuoju laborantu į Elektros stočių ir tinklų katedrą. 1950 m. su pagyrimu baigė Kauno valstybinį universitetą ir buvo paskirtas dirbti į Elektros stočių ir tinklų katedrą vyresniuoju dėstytoju.
1952–1955 m. studijavo Leningrado (dab. Sankt Peterburgas) politechnikos instituto elektros stočių, tinklų ir sistemų specialybės trimetėje aspirantūroje.
Grįžęs į Kauną, pradėjo dirbti Kauno politechnikos instituto (KPI) Elektros stočių ir tinklų katedroje vyr. dėstytoju. Pirmasis joje pradėjo vykdyti ūkiskaitinius mokslinius darbus. Buvo vienas iš iniciatorių kuriant universalius nuolatinės srovės modelius, už kurių sukūrimą apdovanotas Respublikine premija (1967 m.), parodų medaliais. Paskelbė per 30 mokslinių darbų. Aktyviai dalyvavo sudarant Lietuvos energetinio vystymo perspektyvinius planus.
Daugelį metų vadovavo Kauno politechnikos instituto Energetikos ir elektrotechnikos draugijai, aktyviai dalyvavo „Žinijos“ draugijos veikloje.

  • 2023 06 12, šimtųjų gimimo metinių proga, ant namo K. Donelaičio g. 7A atidengta atminimo lenta: „Čia 1924–1990 m. gyveno KPI (KTU) vyr. dėstytojas, vienas iš Lietuvos elektros energetikos sistemos kūrėjų, elektrifikuoto geležinkelio nacionalinių specialistų rengėjas Algirdas Augustaitis“. Lenta įrengta Kauno technologijos universiteto veteranų klubo „Emeritus“ iniciatyva.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Šviesus Algirdo Augustaičio atminimas… – Portr. // Kauno tiesa. – 1990, bal. 12, p. 3.
  2. Algirdas Augustaitis. – Portr. // Studijų aidai. – 1990, bal. 19, p. 3.
  3. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. A-315 „Dėl Algirdo Augustaičio memorialinės lentos įrengimo K. Donelaičio g. 7A“.
  4. Sūnaus, prof. dr. Algirdo Augustaičio informacija [2024 04 10].
  5. Algirdas Augustaitis. – Prieiga per internetą: https://vikis.lt/energetikai/index.php/Algirdas_Augustaitis [2024 04 11]
  6. Namų komplekso Prano Augustaičio namas. – Prieiga per internetą: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/9FBFAA71-65D9-4F61-8B8B-6B8974493264 [2024 05 22]