Čarneckis Valdemaras Vytautas


[1893 01 09 Pajiesyje (Marijampolės apskr.) – 1942 11 04 Sverdlovske (dabar Jekaterinburgas)], diplomatas, Steigiamojo Seimo narys.

1919–1921, 1924–1925, 1939–1941 06 14 gyveno Kaune.

1919 04 15–1920 06 19 dirbo susisiekimo ministru. 1920 m. išrinktas į Steigiamąją Seimą krikščionių demokratų partijos atstovu, dirbo Užsienio reikalų komisijos sekretoriumi. Kaip Lietuvos delegacijos narys 1920 m. spalio 7 d. dalyvavo pasirašant sutartį su Lenkija Suvalkuose. 1921–1923 m. – Lietuvos atstovas Vašingtone. Jo veiklos dėka JAV 1922 m. liepos 28 d. pripažino Lietuvą de jure. 1924–1925 m. buvo užsienio reikalų ministras dešimtajame A. Tumėno ir vienuoliktajame V. Petrulio ministrų kabinetuose. 1925–1939 m. Lietuvos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Romoje. 1939–1940 m. – Užsienio reikalų ministerijos Teisių ir administracijos departamento direktorius. Sovietams okupavus Lietuvą, minėta ministerija buvo likviduota, V. Čarneckis pradėjo dirbti Maisto pramonės komisariate konsultantu, vėliau – Tiekimo skyriaus vedėjo pavaduotoju.
1941 m. birželio 14 d. suimtas ir išvežtas į Sverdlovsko sritį. Apkaltintas kontrrevoliucine veikla lageryje ir 1942 m. lapkričio 4 d. sušaudytas Sverdlovsko kalėjime.
2016 m. išleista Audronės Veilentienės monografija „Valdemaras Vytautas Čarneckis: „Esu savo tėvynės patriotas“ (Vilnius).

 • 1993 m. Aleksoto mikrorajono gatvė pavadinta V. Čarneckio vardu.
 • 2004 01 09, minint 110-ąsias gimimo metines, prie namo V. Putvinskio g. 49 atidengta memorialinė lenta su bareljefu (skulptorius Vytautas Narutis): „Šiame name 1939–1941 m. gyveno Lietuvos Respublikos Steigiamojo Seimo narys, užsienio reikalų ministras, diplomatas Valdemaras Vytautas Čarneckis (1893–1942), sovietų sušaudytas Sverdlovske. 2000 m. katalikų Bažnyčios paskelbtas Naujuoju kankiniu“.
 • 2016 02 15 ant pastato Gedimino g. 2 atidengta memorialinė lenta (skulptorius Balys Gudas): „Šiame name 1920–1937 m. gyveno pirmasis vyriausiasis Lietuvos kariuomenės vadas gen. Silvestras Žukauskas, 1919–1924 m. – Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Ernestas Galvanauskas, 1924–1925 m. – užsienio reikalų ministras Valdemaras Čarneckis“.
 • 2018 12 05 Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelio prieigose (greta K. Donelaičio ir Maironio gatvių sankirtos) atidengta paminklinė plokštė, skirta 29-iems sušaudytiems, mirusiems tremtyje, kalinimo vietose Lietuvos Respublikos 1918–1940 m. ministrų kabinetų nariams atminti ir pagerbti. Joje įamžintas ir Valdemaras Čarneckis. Projekto iniciatorius – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC), autorius – LGGRTC skulptorius Jonas Jagėla, architektūrinės dalies autoriai – architektas Liucijus Dringelis ir Evaldas Ramanauskas.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Kauno miesto mero 1993 06 18 potvarkis Nr. 615.
 2. V. Čarneckio g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 40–41.
 3. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 11 21 įsakymas Nr. A-1914.
 4. Pagerbtas buvęs užsienio reikalų ministras / Arūnas Andriuškevičius. – Iliustr. // Kauno diena. – 2004, saus. 10, p. 5.
 5. Atminimo lenta – diplomatui. – Iliustr. // Tremtinys. – 2004, saus. 15, p. 15.
 6. Seimo nario, ministro, diplomato pagerbimas / Kazimieras Dobkevičius. – Nuotr. // XXI amžius. – 2004, saus. 21, p. 6.
 7. Atmintis atgijusi paminkluose : Lietuvos partizaninės kovos, tremties, tautinio atgimimo paminklų fotoalbumas. – Kaunas, 2011. – P. 127.
 8. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 12 17 įsakymas Nr. A-3635.
 9. Generolas Silvestras Žukauskas pagerbtas atminimo lenta Kaune. – Iliustr. // XXI amžius. – 2016, vas. 19, p. 6.
 10. Tarpukario ministrų atminimas / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2018, gruod. 8, p. 11.
 11. V. ir E. Čarneckių namas. – Prieiga per internetą: https://modernizmasateiciai.lt/politiko-v-cerneckio-namas/ [2023 01 17]
 12. Sovietų valdžios represuoti ir persekioti 1918 m. Vasario 16 d. Lietuvos nepriklausomybės akto signatarai, valstybės vadovai ir ministrai (LYA). Valdemaras Vytautas Čarneckis. – Prieiga per internetą: https://virtualios-parodos.archyvai.lt/lt/virtualios-parodos/34/sovietu-valdzios-represuoti-ir-persekioti-1918-m.-vasario-16-d.-lietuvos-nepriklausomybes-akto-signatarai-valstybes-vadovai-ir-ministrai-lya/exh-61/7.-valdemaras-vytautas-carneckis-18931942/case-244#slide1 [2023 01 17]
 13. Garsus tarpukario Lietuvos diplomatas Valdemaras Čarneckis. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/60000007523101?s_id=tKS8BLdZQ0r3hdtD&s_ind=1&valuable_type=EKSPONATAS [2023 01 17]