Damijonaitis Juozas


[1871 08 15 Beržiniškėse (Kazlų Rūdos sav.) – 1926 12 06 Kaune; palaidotas Senosiose miesto kapinėse, vėliau palaikai perkelti į Petrašiūnų kapines], pedagogas, vadovėlių autorius.

1918–1926 m. gyveno Kaune.

1918 m. mokytojavo Aleksoto pradinėje mokykloje. 1919 m. dirbo Kauno miesto ir visos apskrities švietimo sekretoriumi, vėliau – inspektoriumi (nuo 1923 m. – Kauno miesto pradžios mokyklų inspektorius). Rūpinosi pradinių mokyklų tinklo plėtimu Kauno mieste ir jo priemiesčiuose, parengė visų pagrindinių dalykų vadovėlius pradinei mokyklai.
Kaune išleido vadovėlius: „Aritmetikos uždavinynas“ (3 d., 1922–1923), „Vaikų darželis“ (1922), „Krašto mokslo skaitymų rinkinys“ (1926), „Lietuvių kalbos gramatika“ (1920) ir kt.
2016 m., pedagogo 90-osioms mirties metinėms atminti, išleista Birutės Bytautienės knygelė „Juozas Damijonaitis – lietuviškų vadovėlių pradininkas“ (Kaunas).

  • 1933 m. Aleksoto gatvė pavadinta jo vardu.
  • 1937 m. už didelius nuopelnus švietimui naujai pastatytai Aleksoto mokyklai buvo suteiktas J. Damijonaičio vardas. 1944 m. vokiečiai mokyklą susprogdino.
  • 1996 m. jo giminaitė Birutė Bytautienė įkūrė privatų J. Damijonaičio butą-muziejų (A. Mickevičiaus g. 16), kuriame saugomas buvusių šeimininkų atminimas, priimami pavieniai lankytojai. 1999 09 01 prie namo atidengta memorialinė lenta (skulptorius Leonas Žuklys): „Šiame name gyveno profesorius keramikas Liudvikas Strolis 1905–1996. Pedagogė muzikologė Birutė Otilija Damijonaitytė-Strolienė 1906–1997. Pedagogas, kalbininkas Juozas Damijonaitis 1871–1926“.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Lietuvos albumas : [Lietuvos Respublikos kūrėjų, kultūros ir meno darbuotojų atvaizdai ir biografijos] / [sudarė Janina Markevičaitė ir Liudas Gira] ; [redagavo Liudas Gira] ; [vinjetės A. Galdiko]. – [Kaunas] : [s.n.], [1921] (Berlin : Otto Elsner). – P. 202.
  2. Kauno miesto tarybos 1933 10 10 nutarimas Nr. 355.
  3. Kauno apskrities archyvas (KAA), f. 219, ap. 1, b. 187, lap. 31–38.
  4. Šeima, skleidusi šviesą. – Iliustr. // Kauno diena. – 1999, rugs. 2, p. 3.
  5. Juozas Damijonaitis. – Portr. // Aleksote paliktos pėdos / Aldona Kairienė – Kaunas, 2002. – P. 27–28.
  6. Butas, kuriame sustojęs laikas : vieno pirmųjų lietuviškų vadovėlių autoriaus Juozo Damijonaičio šeimos bute gyvenanti Birutė Bytautienė saugo garsiojo giminaičio atminimą / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2006, rugs. 30, p. 12
  7. Supęs lietuviškos mokyklos lopšį / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2016, lapkr. 12, p. 37.